Klicka för att komma till startsidan! Klicka för att läsa mer om våra klubbar i Sverige Klicka för att läsa mer om våra olika martial art-stilar Klicka för att läsa om den bakomliggande historiken Klicka för att läsa om den koreanska kulturen förknippad med martial art och Moodowon Klicka för att ta del av några nyttiga länkar Klicka för att se hur du kan kontakta oss Klicka för att se vårt bildarkiv
 

På denna sida kan du lära dig mer om våra främsta tre stilar:

» Taekwondo
» Haidong Gumdo
» Hapkido

Övriga stilar är:
- Masang Muye
- Gunk-Kung
- Muye24Ki
- Kichun
- Sunmudo (zen martial arts)
- Kung-juong-Musool
- Ssireum (koreans traditionell wrestling)
- Taekkyon (old style Taekwondo)
Inom kort kommer mer information att finnas även om dessa stilar!

 

Taekwondo
Taekwondo är en koreansk vapenlös kampsport som ställer höga krav på både fysisk och mental disciplin, vilken skall präglas av ödmjukhet och hårt arbete, likt den koreanska kulturen. Taekwondo betyder grovt översatt "Handens och fotens väg" eller "Den vackraste hand och fottekniken". Man kan även säga att det betyder "Att uppnå högsta utveckling mentalt genom att använda händer och fötter", eller "Become men of morality, men of courage and men of strong will"

Taekwondo har som modern idrottsdisciplin inte funnits längre än ett tjugotal år, men har sina rötter närmare två årtusenden tillbaka i tiden då en kung under den koreanska kokurjo-dynastin använde en primitiv föregångare till taekwondo som ett militärt hjälpmedel. Taekwondo har nu blivit en modern sport, men man får inte glömma att taekwondo inte bara är sport utan också harmoni och balans såväl i sig själv som mot andra människor. De som har hållit på med taekwondo en tid tycker att det rör sig om att vara en konst likväl som att vara en sport. Taekwondo består av olika handtekniker, blockeringar och sparkar, utförda i olika ställningar.

Inom taekwondo krävs mer kontroll över sinnet än musklerna. Utvecklingen av en taekwondoutövare sker i olika steg, och kräver att nybörjaren är utrustad med ett stort tålamod. Av en utövare fordras lika mycket självkontroll och uthållighet som av en utövare av klassisk balett. Det gäller i taekwondo inte att vinna eller förlora. Det främsta målet med träningen är att fullständigt behärska sin konstart och därmed sig själv. Det är viktigt att man är medveten om att fullkomlighet är ett heligt mål som kräver ständig utveckling och förkovran. Man får aldrig slå sig till ro utan ständigt törsta efter nya kunskaper. Även, eller kanske man bör säga framför allt stora mästare vet att det alltid finns utrymme för förbättringar.

Kraften bakom en rätt utförd spark eller slag är mycket stor. Hemligheten är förmågan att kunna koncentrera sig själv och sitt sinne. All samordning av kraft, snabbhet, avspänning, riktning, balans och träffsäkerhet beror ytterst på den mentala koncentrationen. För att uppnå maximal kraft med en attack skall men var helt avspänd ända till slutet av attacken då man samlar all kraft på en gång. Innan en taekwondoträning börjar bedriver deltagaren ofta mentala övningar och alltid fysisk uppmjukning.

Kibon-dongjak (Grundteknik)
Pumse (Mönster)
Kyukpa (Krossteknik)
Kyuriki (Tävling el. kamp)

Ovanstående visar hur taekwondo kan delas in i olika träningsområden vilka alla utgår från taekwondo:s grundfilosofi. Moodowons träningsmetod är baserad på zon- och psykoterapi. Zonterapi stärker kroppen genom att nerver under fötterna stimuleras under den fysiska träningen. Detsamma gör den mentala träningen och meditationen med sinnet. Psykoterapin ökar psyket och stärker viljan.

 

Haidong Gumdo
Haidong Gumdo är en klassisk koreansk svärds konst som baserar sig på riktig strids teknik och utgör ett kamp system för mental, fysisk och andlig utveckling. Utövaren lär sig mönster, sparring, meditation både sittande och i rörelse samt skarpa hugg mot bamburör och halmkärvar. Till skillnad från Kendo och dess koreanska motsvarighet, Kumdo, fokuserar inte Haidong Gumdo på tävlings raffinerad tvekamp, utan mer på riktig strids konst. Med dess styrka, komplexitet och elegans utgör Haidong Gumdo en stil som kan utövas under resten av livet.

Moodowon Martial Art Haidong Gumdo tillhör Svenska Haidong Gumdo Förbundet där Mästare Simon Lim är ordförande. Som assisterande instruktörer i föreningen återfinns medaljörer från de två senaste världsmästerskapen i Haidong Gumdo.

Haidong Gumdo, den klassiska svärdskonsten från det mäktiga kungadömet Kokuryo (dagens Korea), skapades av Sulbong Sunin. Han utvecklade denna konst i avskildhet från omvärlden långt uppe i Packdoo bergen i Korea. När han återvände till världen grundade han en "dojang" som han kallade Samurang. Hans elever som tränades i denna konst kallades Samuranger. En intressant iaktagelse i sammanhanget är att en grupp av Sunins Samuranger begav sig till Japan och blev såsmåningom förfäder till Samuraierna. Samurangerna anammade ett antal ideal som skulle ge dem vägledning i livet. Dessa var grundade i: lojalitet, vördnad för äldre, artighet, rättvisa, trohet, intelligens, dygd och fysisk träning.

De tjänade bland annat den store kung Kwangkaeto (371 - 384 f kr). De hjälpte till i hans bevakning och hade stor del i grundandet ett stort och mäktigt rike. Under den Japanska ockupationen försvann nästan Kumdon helt och hållet. Den återupplivades dock av Mästare Jang Baek San. Han tränade i sin tur flera mästare bland annat Jeong Ho Kim. Kim grundade i sin tur över 500 dojangs i Korea och över 800, på andra håll i världen. Mästare Kims arbete fortgår än idag...

Den bokstavliga betydelsen av Haidong Kumdo är: Svärdets reflektion av "gryningsljuset" eller dess "energi" som kommer från Österhavet.

Our ancestors By cutting a branch of a wild rose and enclosing it in a letter could judge each other´s swordsmanship without the need of an actual competition. The way of the sword is The way of Zen The way of Tao When you hold the sword and breathe meditatively your mind is tranquil as a lake When you wield the sword with determination your heart will come gushing up like a melting furnace Why don´t you join us at Hae Dong Kumdo as we cut away all temptations and unnecessary attachments.
- By Master Simon Lim

Hapkido
Hapkido är främst en mycket effektiv självförsvarsmetod. Teknikerna inbegriper många grepp och låsningar och karaktäriseras av att utövaren försöker att attackera motståndarens svagare punkter. Vi erbjuder träning både för nybörjare och avancerade.

Moodowon Martial Art Hapkido är anslutna till The Global Hapkido Federation, The World Kido Federation/ Hanminjok Hapkido Association och representerar "The Swedish New Martial Arts Hapkido Assocation (Sinmoo hapkido)" under Korea New Martial Arts Hapkido Federation ( Korea Sinmoo Hapkido Federation).
Hemsida: www.koreasinmoohapkido.org

Hapkido introducerades i Korea samtidigt som buddhismen och teknikerna utövades av munkar och högt uppsatta personer som en självförsvarsmetod. Teknikerna var således inget som "vanligt folk" kände till. Hapkido blev populärt i landet och det finns bevis som styrker detta i from av väggmålningar som visar munkar som tränar Hapkido. Under KORYO dynastin fick Hapkido status som en officiell kunglig kampkonst. Experter blev inbjudna till palatsen för att göra uppvisningar. En stormästare i Hapkido som hade tränat sina munkar i konsten hade stor betydelse då den japanska IM JIN WAE RAN invasionen slogs tillbaka. Efter detta hade Hapkido en storhetstid i Korea. Denna storhetstid varade till ända fram till LEE dynastin då confucianismen ersatte buddhismen. Confucianismens intressefokus på den personliga utvecklingen genom studier gjorde att intresset för Hapkido avtog. Enda anledningen att konsten överlevde var att den fortfarande användes som en "hemlig" självförsvarskonst av främst munkar.

Den person som ligger bakom Hapkidons nyväckta popularitet och således brukar kallas Hapkidons moderna fader är YONG SOOL CHOI (1904-1986). Han hade studerat i ett avlägset kloster sedan nio års ålder när han återvände till "världen". Korea hade nyligen blivit befriade från den japanska kolonialmakten och Yong Sool Chois lärjungar hjälpte till att popularisera Hapkido under Koreakriget. Hapkido blev nu en konst för alla och det går idag inte att hitta en koreansk stad utan en hapkidoskola. Hapkidon spred sig över gränserna och tränas idag över hela världen.

 

 

 

 

KLUBBAR SVERIGE :

»
Örebro Martial Art Sport Center

» Västerås Martial Arts Förening

» Lidköping Martial Art

» Åkers Styckesbruk Martial Arts Förening

» Askersund Moodowon

» Kumla Moodowon

» Hallsberg Moodowon

» Hasselfors Moodowon

» Laxå Moodowon

» Kristinehamn Moodowon

» Karlstad Samurang

» Stockholm Moodowon

» Nyköping Moodowon

KLUBBAR ÖVRIGA NORDEN:

» Finland Moodowon

» Norge Moodowon